Blog

Op 2 jaar tijd helft meer webshops

toegevoegd op Jul 24, 2014

Vandaag werd er door het NSZ (neutraal syndicaat voor zelfstandigen) een persbericht verstuurd. Hierin kan je volgende opvallende cijfers lezen over webshops.

  • -Het aantal bedrijven met een webshop steeg van 2012 tot 2014 van 16% naar 22%
  • -De webshop is dikwijls een aanvulling op een fysieke shop (42% heeft beide).
  • -56% van de ondervraagden beweerden dat hun klanten een webshop zagen als een meerwaarde.
  • -11% van de ondervraagden waren van plan nog binnen het jaar een webshop te starten.


Een belangrijk feit dat in het artikel niet vermeld staat is dat we in Belgie nog steeds een inhaalbeweging aan het maken zijn t.o.v. Nederland en Duitsland. Want daar wordt E-commerce al veel langer en veel meer gebruikt.


  • Shown in case there are no items!