HTML5 wat is html5?

HTML staat voor HyperText Markup Language en is een opmaaktaal voor webpagina's. De nieuwste versie, die web application ontwikkelaars veel meer mogelijkheden geeft, is HTML5. Met HTML5 kunnen we nieuwe features toevoegen aan applicaties die voordien niet mogelijk waren. Bijvoorbeeld de drag-and-drop functionaliteit, de nieuwe structuur van elementen en de verbeterde ondersteuning voor alles wat audio/video aangaat.

Waarom HTML5 logo

De belangrijkste verbeteringen

  • Video toepassingen: html5 laat je toe video in te sluiten in een webpagina. De inhoud zal rechtstreeks in de pagina worden weggeschreven en dit maakt plugins overbodig (zoals flash, realmedia of quicktime).
  • Canvas element: dit laat je toe dynamische renders te scripten van afbeeldingen, grafieken en animaties. Dit kan ook gebruikt worden om resolutie-afhankelijke lay-outs te ontwikkelen.
  • "Web Workers": dit stelt de ontwikkelaar in staat om een alternatief proces te laten lopen op de achtergrond zonder dat de gebruiker er iets van merkt. Als het proces klaar is, geeft het het resultaat door aan de webpagina. Ondertussen kan de website wel reageren op interacties van de gebruiker.
  • Lokaal opslaan van data: html5 laat toe data lokaal op te slaan, een functionaliteit vergelijkbaar met cookies maar veel uitgebreider.
 Terug naar Technologieën